ගව ඝාතනයට එරෙහිව සියත ක්‍රියාන්විතය

ගව ඝාතනයට එරෙහිව සියත ප්‍රවෘත්ති අංශය විසින් ආරම්භ කළ විශේෂාංගය ට ඉහළ ජනතා ප්‍රසාදයක් ලැබෙමින් පවතිනවා.

 

රටම මෙම සත් ක්‍රියාව සඳහා එක් කර ගැනීම සියත අපගේ අරමුණයි.

Previous articleලංකාව ලොව ප්‍රධානතම නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්කළ හැකි බව ජනපති කියයි
Next articleබංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අවිනිශ්චිත වෙයි