හිටපු ජනපති මෛත්‍රී පාස්කු කොමිසමට

හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද(05) පාස්කු කොමිසමට සාක්ෂි දීම සඳහා පැමිණ තිබේ.

 

සාක්ෂි දීම සඳහා අද දින පැමිණෙන ලෙස පසුගිය සැප්තැම්බර් 22 වනදා ඔහුට දැනුම් දී තිබුණි.