හෙට රට පුරා ඇදිරි නීතිය නෑ :සාවද්‍ය ප්‍රචාර වලට නොරැවටෙන්න

හෙට රට පුරා ඇදිරි නීතිය පනවන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පලවන සාවාද්‍ය ප්‍රකාශයන් වලට නොරැවටෙන්නැයි ජනපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කරයි

No description available.