අරන්තලාව භික්ෂු ඝාතනය පරීක්ෂණයක් අරඹන්න : නීතිපතිගෙන් උපදෙස්

1987 වසරේ ජුනි මාසයේදී අරන්තලාවේදී බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසකට එල්ල වූ එල්ටීටීඊ ප්‍රහාරයට ගොදුරු වූ වින්දිතයින්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව අපරාධ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් දී තිබේ.

 

එම පරීක්ෂණ ආරම්භ කර සති දෙකක් ඇතුළත ප්‍රගතිය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කරන ලෙසද දන්වා තිබේ.