ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවෙන් දැනුම් දීමක්

අද(25) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් රථ ධාවනය නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති නගරවල ආසන්න සීමාව දක්වා පමණක් බව ලංගම සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.