නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් පත් කෙරේ

නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා, පත්කර තිබේ.