තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් වාර්තා වෙයි : මෙරට සමස්ථ මරණ ගණන 34ක්

මේ වන විට මෙරට සමස්ථ කොරෝනා මරණ ගණන 34ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

 

No description available.