හෙට සිට බස්නාහිර පළාතට පිවිසෙන අධිවේගී මාර්ග විවෘතයි

හෙට(09) දිනයේ සිට බස්නාහිර පළාතට පිවිසෙන අධිවේගී මාර්ග විවෘත කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසීය.