ඇඳිරි නීතිය කඩකළ 91ක් අත්අඩංගුවට

ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයින් 91 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

තවද, වාහන 12 ක් පොලීසිය භාරයට ගෙන ඇති බව සඳහන්.