විපක්ෂනායකගේ දීපවාලි සුබ පැතුම් පණිවිඩය

දීපවාලි වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන්නේ, වර්තමානයේ ලොව පුරා කොරෝනා උවදුර නැමැති නපුර පරාජය කිරීම උදෙසා මෙම උතුම් දිනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමට එක්වන ලෙසයි.

 

සංහිඳියාවේ අපේක්ෂා පෙරදැරිව වාර්ගික සංහිදියාවත් අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් ඇති කිරීමෙහිලා දීපවාලි උත්සවය පිටුවහලක් වන බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.