තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 175ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 175 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

 

ඔවුන් සියලුදෙනා මීට පෙර හඳුනාගත් ආසාදිතයින්ගේ අශ්‍රිතයින් වෙයි.