අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට

2021 වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනා අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියම්තව තිබේ.

 

අද පස්වරු 1.40 ට රැස්වීමට නියමිතයි.

2021 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 06 වැනිදා ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළ අතර එය පසුගිය 20 වැනිදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය.

මෙවර ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ මෙරට 75 වැනි අයවැය වාර්තාව වන අතර 2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළව රජයේ සේවා වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 2678 ක් වෙන් කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා ඉන් බැහැරව රුපියල් බිලියන 2009 ක සීමාවට යටත්ව ණය ලබා ගැනීමට මෙම විසර්ජන පනත මගින් යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබේ.

හෙට සිට ලබන 21 වැනිදා දක්වා අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය පැවැත්වෙන අතර දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 21 වැනිදා පස්වරු 5 ට සිදු කෙරෙනු ඇති.

පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා අයවැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය එම කාලය තුළ පැවැත්වෙනු ඇති.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදය ලබන 23 වැනිදා ආරම්භ වන අතර දෙසැම්බර් 10 වැනිදා දක්වා එය පැවැත්වෙයි.

දෙසැම්බර් 10 වැනිදා පස්වරු 5.00 ට කාරක සභා අවස්ථාවේ ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරෙනු ඇති.

සියලු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් හා රෙගුලාසිවලට අනුකූලව මෙවර පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් කර තිබේ.