තවත් කොරෝනා මරණ 3 ක් වාර්තා වෙයි

අද දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වි තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.