මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 211ක් දක්වා ඉහළට

තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදු වී තිබෙන කොවිඩ් මරණ ගණන 211කි

No photo description available.