රතන හිමි මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි

අද උදෑසන පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේ පාර්ලිමේන්තුවේදී දිවුරුම් දෙනු ලැබිය.