කොරෝනා වැළදුණු තවත් 591 ක් පූර්ණ සුවය ලබයි

කොරෝනා වෛරසය වැළදී රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබූ තවත් 591 ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටවගොස් තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

 

ඒ අනුව, මෙරටදී සුවය ලැබූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,644 කි.