ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට

අද(11) දිනයේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය පැවැත්වෙන අතරවාරයේ පෙරවරු 10.15ට පමණ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු සභාගැබට පැමිණ තිබේ.