මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන 403ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 6ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මේ වන විට මරෙට සිදුව තිබෙන කොවිඩ් මරණ ගණන 403ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

No photo description available.