යුද්ධයෙන් පූර්ණ දෘෂ්‍යාබාධිත රණවිරුවෙකුට ලක්ෂ 35ක් වටිනා නිවසක්

2009 මැයි 05දා පුදුකුඩුඉරිප්පු හි ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ නියුතුව සිටියදී ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයකින් පූර්ණ දෘෂ්‍යාබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ යුද හමුදාවේ 10 වැනි ගජබා රෙජිමේන්තුවේ සැරයන් ජේ.ඩී.පී. රවීන්ද්‍ර රණවිරුවාට නිවසක් පරිත්‍යාග කිරීමට මහතා තීරණය කර තිබේ.
ඒ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසිනි.
ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 35ක් පමණ වටිනා මෙම නව නිවස මොරටුව, අඟුලාන “සයුරුපුර” නිවාස සංකීර්ණයෙන් ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ.