කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලට නව පිළිකා ප්‍රතිකාර ඒකකයක්

කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ නව පිළිකා ප්‍රතිකාර ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් Colours of Courage, National Health Development Fund හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඊයේ (11) දින අත්සන් කරනු ලැබු අතර මේ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 05 ක ප්‍රදානයක් ලබාදී ඇත‍.

පිළිකා රෝගය සමග සටන් කිරීම වෙනුවෙන් 2011 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කළ මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළින් තෙලිප්පලෛයි රෝහලෙහි පිළිකා ඒකකයක් ස්ථාපිත කරනු ලැබීය. ඒ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.6 ක් ප්‍රදානය කළ අතර, 2014 දී ස්ථාපනය කළ මෙම පිළිකා රෝහලින් මේ වන විටත් 4500 ක් පමණ රෝගීන් ප්‍රතිකාර සේවාවන් ලබාගෙන ඇත.

උතුරේ සිට දකුණට කිලෝමීටර් 670 ක් ආවරණය කරමින් 2016 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස 02 දින පාගමනක් සංවිධානය කළ අතර, ඊට 7000 ක පමණ පිරිසක් සහභාගි වූහ. ඒ අනුව 250,000 ක පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් කරාපිටිය පිළිකා ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වූ ඩොලර් මිලියන 05 ක මුදල සොයාගනු ලැබීය.