මන්නාරම සමූහ මිනීවළෙන් මිනිස් හිස්කබල් තිහක් හමු වෙයි

මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැගිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවු සමූහ මිනිවළ තුළ තිබී දැනට මිනිස් හිස්කබල් තිහක් සොයා ගෙන ඇති බව ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන විශේෂඥ කණ්ඩායම පවසයි.

ඉහත කී ගොඩනැගිල්ල කඩා දමා එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කළ පස් මන්නාරම එමිල් නගර් ප්‍රදේශය වෙත ගෙන ගොස් තිබු අතර එම පස් ගොඩක තිබී මිනිස් අස්ථි කොටස් හමුවී තිබුනේ පසුගිය මාර්තු 26 වෙනිදාය.

මන්නාරම පොලිසිය ඒ සම්බන්ධයෙන් මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර මහේස්ත්‍රාත් ඒ.ජි.ඇලෙක්ස්රාජාගේ නියෝග යටතේ අදාළ ස්ථානයේ කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබීය.

අස්ථි කොටස්වල ඇති ජීව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ, අනතුරු, බාහිර බලපෑම්වලින් සිදුවිය හැකි වෙනස්කම් ආදී කරුණු පිළිබඳ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා විසින් වාර්තාවක් සකසනු ලැබීමට නියමිතය.