අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් සධාතුක කරඬුව මංගල හස්ති රාජයා මත තැන්පත් ක‌ෙ‌‌රේ

වැල්ලවත්ත, ශ්‍රී බෝධි රුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික මිහිදු මහා පෙරහැරේ සධාතුක කරඬුව මංගල හස්ති රාජයා මත තැන්පත් කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට අතිපූජ්‍ය මහා සංඝරත්නය ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.