අගමැති අද සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව යයි

නිල සංචාරයක් සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (08) සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව ගියේය.

සිංගප්පූරුවේ පැවැත්වෙන හයවන ජගත් පුරවර සමුළුව සහ ඊට සමගාමීව පැවැත්වෙන සිංගප්පූරු ජාත්‍යන්තර ජල සති සැමරුම හා පිවිතුරු පරිසර සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව ගියේය.

මෙම සංචාරයේදී අග්‍රාමාත්‍යතුමා සිංගප්පූරු අගමැති ලී ශින් ලුං, නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය සහ ආර්ථික සහ සමාජ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ අමාත්‍ය තර්මන් ෂන්මුගරත්නම්, සිංගප්පූරුවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය හා ගෝ චොක් ටොන් ඇතුළු එරට රජයේ ඉහළ පෙළේ මැති ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකු හමුවීමට නියමිතයි.