පොළොන්නරුව නගරයේ ඇවිදින මංතීරුව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට

පොළොන්නරුව නගරයේ ඉදිකෙරුණු ඇවිදින මංතීරුව ජනතා අයිතියට පැවරීම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.
රට, දැය සමයෙහි අනාගත අභිවෘද්ධිය හා ස්ථාවරත්වය උදෙසා නිරෝගීමත් මානව සම්පතක් තිළිණ කිරීමේ උදාර අරමුණ පෙරදැරිව පිබිදෙමු පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ම‌ෙම ඇවිදින මංතීරුව නිම කර අැත.
ව්‍යාපෘතිය සදහා වැයකර අැති මුදල රැපියල් මිලියන 5.52 කි.