කඩවත – ගෝනහේන මංසන්ධියේ ව‌ෙඩි තැබීමක්

කඩවත – ගෝනහේන මංසන්ධියේදී ව‌ෙඩි තැබීමක් සිදුව ඇත.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ ම‌ෙම සිදුවු වෙඩි තැබීම‌ෙ‌න් කාන්තාවක් තුවාල ලබා රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි.