ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් මිල සුත්‍රයක්

ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් ද මිල සුත්‍රයක් හඳුන්වාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජීවන වියදම් කමිටුවේ සමාජිකයෙකු සඳහන් කළේ, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය එම මිල සූත්‍රය සකස් කරමින් සිටින බවයි.

ඒ අනුව ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල ගණන් අඩු වැඩි වන අවස්ථාවන්වලදී මිල සුත්‍රය අනුව මෙරට ගෑස් මිල ගණන් අඩු වැඩි වනු ඇති.

ජීවන වියදම් කමිටුව පැවසුවේ, ගෑස් මිල වැඩි කරන ලෙස ගෑස් සමාගම් කළ ඉල්ලීම් සලකා බලමින් මෙම මිල සූත්‍රය සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.