ප්‍රභාහස් අවතැන් වූවන්ට රුපියල් කෝටියක් දෙයි

රාජ්මෞලීගේ ‘බාහුබලී’ චිත්‍රපටහි රඟපාමින් ලොවපුරා අතිශය ජනප්‍රිය වූ දකුනු ඉන්දීය සිනමා නළු ප්‍රභාහස් මේ දිනවල දකුණු ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රදේශයට ඇඳ හැලෙන වාර්ෂාවෙන් අවතැන් වූ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් උදෙසා ඉන්දීය රුපියල් කෝටියක මුදලක් පිරිනමා ඇති බව සඳහන් වේ.

බොලිවුඩයේ මෙන්ම කොලිවුඩයේද නළුනිළියන් රැසක් මේ සඳහා මුදල්මය ආධාර ලබාදී ඇති මුත් රුපියල් කෝටියක් වැනි විශාල මුදලකින් ආධාර කළ පළමු හා එකම ඉන්දීය නළුවා වන්නේ ප්‍රභාහස්ය. ඔහු කේරළ ප්‍රදේශය භාර පළාත් ඇමතිවරයා වූ පිනරායි විජයාන්ට මෙම මුදල ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ප්‍රභාහස්ට අමතරව, දකුණු ඉන්දීය නළුනිළියන් විසින් මේ අසරණ වූ කේරළ ජනතාවට ඉන්දී්‍ය රුපියල් කෝටි 7කට ආසන්න මුදලක් පරිත්‍යාගත කර තිබෙන බව සඳහන් වේ.

source: saaravita.lk