අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 8 දෙනෙකු උපවාසයක

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 8 දෙනෙකු උපවාසයක අාරමිභ කර අැත.

බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තුෂාර උපුල්දෙණිය සඳහන් කළේ, සිය නඩු ඉක්මන් කරන ලෙස ඉල්ලා ඔවුන් මෙම උපවාසයේ ආරම්භ කර ඇති බවයි.