සුහුරු කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ආදර්ශ වැඩමුළුව ඇරඹේ

ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානය සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ ව සංවිධානය කරන ලද සුහුරු කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ආදර්ශ වැඩමුළුව ඊයේ (17) දින පෙරවරුවේ ආරම්භ විය.

කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අංගජන් රාමනාදන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම වැඩමුළුව ආරම්භ වූ අතර, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බී.විජයරත්න මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිළධාරීන් මෙන්ම රටවල් 11ක නියෝජිතයින් ද ඊට සහභාගී වී සිටියහ.