ලෝක ශූරතා යතුරුපැදි ක්‍රීඩා තරගාවලියක ශූරතාවක් හිමිකරගත් පළමු කාන්තාව

28

ලෝක ශූරතා යතුරුපැදි ක්‍රීඩා තරගාවලියක ශූරතාවක් හිමිකරගත් පළමු කාන්තාව ලෙස ස්පාඤ්ඤ ජාතික ඇනා කැරස්කෝ වාර්තා අතරට එක්විය.

ඒ World Supersport 300 තරගාවලියේ ශූරතාව හිමිකරගනිමිනි.

ඇය පිරිමි තරඟකරුවන් සමඟින් කරට කර සටන් කරමින් මෙම ශූරතාව දිනාගනු ලැබුවාය. ඒහි අවසන් අදියර ප්‍රංශයේ පැවැති අතර එහිදී ඇය 13 වැනි ස්ථානයට පත්වූවාය.