එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම රැස්වෙයි

අරලිය ගහ මන්දිරියේදි  එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම රැස්වී තිබේ.

මෙම රැස්විම හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වා ඇත.