චරිත වැඩ අරඹයි

ජනමාධ්‍ය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත් වූ ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා අද(08) පෙරවරුවේ ජනමාධ්‍ය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී රාජකාරියේ ආරම්භ කර තිබේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා,ජනමාධ්‍ය හා තොරුතුර අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරයාද වෙයි.

මෙම අවස්ථාවට ජනමාධ්‍ය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක
ලේකම්(පාලන) රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය,රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනවල ප්‍රධානීන් රැසක් සහභාගී වුහ.