පෙත්සම් විභාගය අරඹයි

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට අදාළව ගොනු කළ පෙත්සම් විභාග කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ආරම්භ වී තිබේ.

අද (12) දින දේශපාලන පක්ෂ ඇතුළුව පෙත්සම්, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට අදාළව ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර   ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ලක් හමුවේ පෙත්සම් විභාග කිරිම අාරම්භ වී තිබෙන බව වාර්තාවේ.