විශ්වාසභංගයට එජනිස එකඟ නෑ – මනෝ

මනෝ ගනේෂන් මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ ප්‍රකාශයක විශ්වාසභංග යෝජනාවට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එකඟ නොවුණ බවට සටහන් කර තිබේ.