මාර්ග සහ ගොඩනැගිලි විනාශ කරමින් සිදුවූ ප්‍රභල භූකම්පනය

51

අමෙරිකාවේ ඇලෙස්කා ප්‍රාන්තයට බලපෑ රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 7 ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් ප්‍රභල භූකම්පනයෙන් එහි ප්‍රධාන නගරය වන ඇන්ක්‍රෙග් සහ අවට ප්‍රදේශ වල මහා මාර්ග, ගොඩනැගිලි වලට දැඩි අලාභ හානි සිදුව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

රිච්ටර් මාපකයේ එකාක 7 ක් සහ ඒකක 5.7 ක ප්‍රභලත්වයෙන් යුත් භූකම්පන දෙකක් ඉතා ආසන්න කාලයක් තුලදී සිදුවූ බව අමෙරිකානු භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කළේය.

මෙම භූකම්පනයෙන් කිසිදු ජිවිත හානියක් සිදුව නැති බව විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.