ක්‍රිකට් නිලවරණය කල් යයි

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා නිකුත් කළ ට්විටර් නිවේදනයකින් පෙබරවාරි මස 7 දා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය තවදුරටත් කල් යන බව සඳහන් කර තිබේ.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ නිලවරණය පැවැත්වීමට ඇති හැකියාවන් පිළිබඳව තමන් සලකා බැලූ නමුත් අවාසනාවකට 2018/09/22 දා නිකුත් කළ අංක 2089/56 ගැසට් නිවේදනය අනුව නීති ගැටලුවක් පැන නැගී ඇති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් නීතිපතිවරයාගේ අදහස් ලබා ගන්නා බවත් එහි මතය පැමිණි විට තමන් ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වීමට ක්‍රියා කරන බවයි.