ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවා ප්‍රතිසංවිධානයට අදහස් හා යෝජනා ලබා ගන්නා කමිටුව පත් කරයි

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ පවතින ගැටලු නිරාකරණය කර ගනිමින් එහි නව ප්‍රතිසංවිධානයකට අවශ්‍ය යෝජනා සහ අදහස් ලබාගෙන නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ කමිටුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් මෙම කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ, ආචාර්ය ධර්මරත්න හේරත්, මහාචාර්ය ඩී.බී.පී.එච්. දිසා බණ්ඩාර, වී. කනගසභාපති, එල්.එස්.අයි. ජයරත්න, විරාජ් දයාරත්න, මහේන් ගොපල්ලව, වසන්ත කුමාරසිරි, අජිත් අමරසේකර, තිසුරි වන්නිආරච්චි යන මහත්ම මහත්මීන් කටයුතු කරයි.

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ කටයුතු පිළිබඳ පසුගිය 04 වනදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේ දී ජනාධිපතිතුමා කළ ප්‍රකාශය අනුව අද දින මෙම කමිටුව පත් කිරීමට පියවර ගැනිණි.

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළ යෝජනා සහ අදහස් මේ අනුව අද සිට කමිටුවට භාරදීමට සියලු පාර්ශ්වයන්ට අවස්ථාව හිමි වේ.

සති දෙකක කාලයක් තුළ දී කමිටුව විසින් අදාළ නිර්දේශ ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

එම නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය පිළිබඳ ගතයුතු ඉදිරී තීන්දු තීරණවලට ජනාධිපතිතුමා විසින් එළැඹීමට නියමිතය.

අද(07) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී කමිටු සාමාජිකයන් වෙත පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡාවකට ද එක් විය.