ජනපති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරයා මාස තුනකට වරක් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගී විය යුතුව තිබුණද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය වසරේ ඔක්තෝම්ර් 12 දාට පසුව පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වී නොමැති බව ඊයේ (24) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය විය.

ඒ අනුව මාස තුනකට වැඩි කාලයක් ජනාධිපති සිරිසේන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී නොවී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වන ආකාරයට කටයුතු කර ඇති බවට ද ඊයේ(24) පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡා විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මෙසේ පැවසීය.

“ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට වගකීමට බැදී සිටිනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව මාස තුනකට වරක් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී විය යුතුව තිබෙනවා. නමුත් එතුමා අවසන්වතාවට පාරිලිමේන්තුවට සහභාගී තිබෙන්නේ පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 12 දා. මේ වනවිට මාස තුන ඉක්මවා තිබෙනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට වගකීම් ඉටුකිරීමට බැදී සිටියත් ඒ වගකීම ඉටුකිරීමට සඳහා ඔහු මාස 03 ට වරක් සහභාගී විය යුතුව තිබුණත් ඔහු මාස තුන ඉක්මවා  ගොස් තිබියදීත් පාරිලිමේන්තුවට සහභාගී වී නැති බව ඉතා හොදින් පෙන්වාදී තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ තීන්දුව කුමක්ද කියා මම දැනගන්න කැමතියි.”