රන්ජන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට එයි

අධිකරණයට අපහාස කිරිමේ චෝදනාව ලැබ ඇති රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා අද(28) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණ ඇති බවට වාර්තා වෙයි.