අජිත් මාන්නප්පෙරුමට රාජ්‍ය ඇමති ධූරයක්

අද (31) දින මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබිය.

අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා මීට පෙර පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

 නියෝජ්‍ය ඇමතිව සිටි මාන්නප්පෙරුම රාජ්‍ය ඇමති වෙයි