ඒකාබද්ධ යෝජනාවට සහාය දැක්විමෙන් ලංකාව ඉවත්විය යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරයට ඉදිරිපත් වූ ඒකාබද්ධ යෝජනාවට සහාය දැක්විමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉවත්විය යුතු බව පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා සඳහන් කරයි.

එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව, ජර්මනිය, මොන්ටෙනිග්‍රෝ සහ උතුරු මැසිඩෝනියාව යන රටවල අනුග්‍රහයෙන් ලංකාව පිළිබඳව මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේය.

මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය තමන්ගේ වාර්තාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව සම අනුග්‍රහය හරහා පෙර සිටි කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කළ වාර්තාව පිළිගෙන ඇති එම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන  යෝජනාවෙන් හා සම අනුග්‍රහයෙනුත් ඉවත් විය යුතු බවද මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කරයි.

එසේම මෙවර මානව හිමිකම් සැසිවායරට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තම විශේෂ නියෝජිතයන් තිදෙනෙක් යොමු කිරිම අගය කළ යුතු පියවරක් බවද ඔහු පවසයි.