සාපෙළ ප්‍රතිඵල ඉදිරි සතියේදී නිකුත් කරයිද ?

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉදිරි සතිය තුළ නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ප්‍රතිඵල සකස් කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුවන බවත්, මේ මස අවසන් වීමට පෙර ප්‍රතිඵල ලබාදීමට හැකිවන බවත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළේය.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය‘ පෙළ විභාගය පසුගිය දෙසැම්බර් 03 වැනිදා සිට 12 වැනිදා දක්වා විභාග මධ්‍යස්ථාන හාරදහස් හයසිය හැටඑකකදී පැවැත්විණි.

ඒ සඳහා පාසල් අයදුම්කරුවෝ හාරලක්ෂ විසිදෙදහස් අටසියපනස් දෙනෙක් හා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෝ දෙලක්ෂ තිස්තුන්දහස් හත්සියඅනූඑක් දෙනෙක් සහභාගි වී සිටියහ.