නදීමාල් ප්‍රශ්න කිරිමෙන් අනතුරුව මුදා හරියි

ඩුබායි රාජ්‍යයේ අත්අඩංගුවේ පසුවූ ගායන ශිල්පී නදීමාල් පෙරේරාගෙන් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යංශය සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් අනතුරුව ඔහුව මුදා හැර තිබේ.