නාමල්ට සුදුසු ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න නියෝග

ප්‍රභූ ඝාතන කුමන්ත්‍රණය පළමුවරට හෙලි කළ දූෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාරට වින්දිතයින් ආරක්ෂා කිරිමේ පනත යටතේ සුදුසු ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්නැයි, කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කර ඇත.