මිය ගිය පුද්ගලයන්ගේ හදිසි මරණ පරීක්ෂණ කඩිනම් කරන්න

වහාම අදාල රෝහල් වෙත ගොස් හදිසි මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලෙස හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගෙන් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබේ.

ඊයේ (21) දිනයේ සිදුවූ පිපිරීම් හේතුවෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ හදිසි මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනමින් සිදු කිරීම සඳහා අදාල රෝහල් වෙත ගොස් මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලෙස හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් ඉල්ලා ඇත.

ඊයේ ජීවිතක්ෂයට පත්වූ පුද්ගලයන්ගේ දේහයන් කඩිනමින් ඥාතීන් වෙත භාරදීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුව ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

එබැවින් මියගිය පුද්ගලයින්ගේ සිරුරු තැම්පත් කර ඇති රෝහල් වෙත ගොස් අදාල පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර දෙන ලෙස අමාත්‍යාංශය අදාල හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීයි.

ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුක් අමතමින් ආරක්ෂක අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා පැවසුවේ මිය ගිය සියලු දෙනාගේ අවසන් කටයුතු රජයේ වියදමි සිදු කිරිමට කටයුතු කර ඇති බවයි.