මුස්ලිම් ප්‍රජාව දෙස ත්‍රස්තවාදී ලෙස බලන්න එපා – ජනපති

මුස්ලිම් ප්‍රජාව දෙස ත්‍රස්තවාදීන් මෙන් නොබලන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.

අද(26) උදෑසන මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් හමු වූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.