වේයන්ගොඩ දී ත්‍රීරෝද රථයක්-කාන්තාවන් 2ක්-කුඩා ළමයෙක් අත්අඩංගුවට

වේයන්ගොඩ පොලිස් මාර්ග බාධකය අසල දී සැකකටයතු ත්‍රීරෝද රථයක් නවත්වා සිදුකළ පරීක්ෂා කිරීමකදී ත්‍රීරෝද රථය පැදවූ පුද්ගලයා, එහි ගමන්ගත් කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් සහ අවුරුදු 8ක දරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.