සමස්ථ දිවයිනටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවයි

සමස්ථ දිවයිනටම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අද රාත්‍රි 9.00 සිට හෙට උදෑසන 4.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

ඒ අනුව හෙට(14) උදෑසන 4.00 දක්වා දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවලට ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බව පොලිසීය පවසයි.

තවද ගම්පහ පොලිස් කොට්ඨාසයට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

ඒ අනුව හෙට(14) උදෑසන 6 දක්වා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බව පොලිසීය පවසයි.

ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ, දොම්පේ, ගණේමුල්ල, කිරිඳිවැල, මල්වතුහිරිපිටිය, මීරිගම, නිට්ටඹුව, පූගොඩ,වේයන්ගොඩ, වීරගුල, වැලිවේරිය, පල්ලේවෙල හා යක්කල පොලිස් වසම්වලට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි.