වයඹ පළාතේ ඇඳිරි නීතිය පස්වරු 4ට ඉවතට

වයඹ පළාතට බලපාන ලෙස පනවා ඇති පොසේ ඇඳිරි නීතිය අද(14) පස්වරු 4 ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

නැවතත් වයඹ පළාතට බලපැවැත්වෙන ලෙසට අද පස්වරු 6 සිට හෙට(15) උදෑසන 6 දක්වා ඇඳිරි නීතිය පනවන බව ද පොලීසිය සඳහන් කරයි.