ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සමීපතමයෙක් අල්ලයි

වත්තල-මාබෝල ප්‍රදේශයේදී ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ සමීප සබදතා පැවැත්වූ මොහොමඩ් රිස්වාන් නමැති පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.